WIKTOR LAJBLICZ

Obrońca Chemik Moderator Bydgoszcz
20